Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften

 • De PiRO is voor gebruik in een kamado barbecue. Volg altijd de veiligheidsinstructies van uw kamado barbecue en controleer voor gebruik van de PiRO of de kamado barbecue stabiel staat.
 • Gebruik de PiRO niet voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is.
 • Gebruik de PiRO buiten bereik van kinderen en huisdieren.
 • Accessoires die niet door PiRO BBQ zijn geleverd, worden niet aanbevolen en kunnen schade en/of letsel veroorzaken.
 • Voorkom overmatige afzetting van vet en vuil op de PiRO door hem na gebruik volgens de gebruiksaanwijzing schoon te maken.
 • De PiRO wordt tijdens gebruik erg heet en kan brandwonden veroorzaken. Raak geen hete oppervlakken aan.
 • De temperatuur binnenin de barbecue en PiRO ("het kookgedeelte") is heet tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen, houdt u uw gezicht en lichaam uit de buurt van de toegang tot het kookgedeelte wanneer u het glazen venster opent.
 • De coating van de gegoten aluminium ring en montageblokken kan verkleuren bij blootstelling aan hoge temperaturen. Dit heeft geen invloed op de werking van de PiRO.
 • Stel de PiRO niet bloot aan temperaturen boven 400 °Celcius / 750 °Fahrenheit.
 • Plaats of verwijder de PiRO in of uit de kamado grill als de grill en PiRO volledig zijn afgekoeld.
 • Het glazen venster is bestand tegen grote thermische schokken. Het glazen venster - verwarmd of gekoeld - kan breken onder puntbelasting of als het valt.
 • Als u de PiRO als rotisserie gebruikt, zorg er dan voor dat het netsnoer van de spitmotor is aangesloten op een geaard stopcontact en niet in contact komt met hete oppervlakken. Voorkom dat personen, dieren of voorwerpen struikelen of blijven haken aan het netsnoer als u de spitmotor gebruikt.